Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Top

Interlift - Δημόπουλος Σπ. Διονύσιος - Ολοκληρωμένα Συστήματα Ανελκυστήρων

Η συντήρηση του ανελκυστήρα, εκτός από υποχρεωτική –καθώς προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο – είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ατόμων που το χρησιμοποιούν. Παράλληλα με την τακτική συντήρηση συχνά αποτρέπονται πιθανά προβλήματα και βλάβες που μπορεί να θέσουν τον ανελκυστήρα εκτός λειτουργίας, δημιουργώντας προβλήματα προσβασιμότητας στην οικία ή την επιχείρηση.

H Interlift με μακροχρόνια εμπειρία και γνώση παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ανελκυστήρα  σας. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας και η οργάνωση του τμήματος συντήρησης είναι η εγγύηση για την μακρόχρονη, λειτουργία του ανελκυστήρα και την ασφάλειά σας.

Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται από αδειούχο συντηρητή, εξασφαλίζοντας ότι η συντήρηση κάθε ανελκυστήρα γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το έμπειρο προσωπικό μας με τις γνώσεις που διαθέτει δεν ελέγχει μόνο και συντηρεί τον ανελκυστήρα σας, αλλά θα είναι κοντά σας για να επιλύσει άμεσα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί.  

H Interlift προσφέρει πακέτα τεχνικής υποστήριξης στην αγορά, προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες του κάθε ιδιοκτήτη και επαγγελματία. Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση και η προηγμένη ασφάλειά.

Θυμηθείτε: Η διάρκεια του κύκλου ζωής του ανελκυστήρα αυξάνεται με την τακτική συντήρηση!